บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ คุณชวลิต ถนอมถิ่น (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ) โดยจัดตั้งเพื่อดำเนินงานด้านธรณีเทคนิค โดยเน้นไปที่งานขุดระเบิดหิน และงานก่อสร้างอุโมงค์ในหินแข็ง